Jarní cena Chaloupek

28.04.2012 18:40

Stránský 95,97,94,98,98,97 579; Vondráček 96,98,98,98,98,96  584